Околен свят

МОЯТ СВЯТ - ТЕСТ ПО ОКОЛЕН СВЯТ  

Име______________________________ № ___

 

 1. Какво за училището си е длъжен да знае второкласникът?

             а/ само адреса му;

             б/ само името му;

             в/ името, адреса и историята му

 1. Довършете изреченията с подходящите думи в скобите.

        / училищното настоятелство, учат и откриват приятели,

         грижи  за цялото училище, дават знания и обич /

       Децата ходят на училище, за да се ……………………………

       Директорът на училището се ………………………………….

       Учителите ……………………………………………………….

       В……………….…………………………..родители и учители   

       обсъждат и решават как да помогнат на училището.  

 

 1. Какви са правата или задължения на ученика? Свържете:
 • учи

                                              

               ПРАВА 

 

        ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

 • взема решения
 • предлага идеи
 • поддържа ред и чистота
 • участва в различни дейности
 • получава съвети и помощ
 • грижи се за растенията в  училище

 

 1. Оградете верния отговор. С изгрева започва:

          а/ седмицата

          б/ месеца

          в/ денят

 1. Задраскайте грешните  думи в изреченията.     

         През есента / пролетта  листата на дърветата се обагрят с еднакви / пъстри  цветове и по-късно започват да падат / растат. Узряват плодовете на  много дървета и храсти.

        Някои птици отлитат на юг. Те се наричат прелетни  / южни  птици.

Много животни  разпиляват / събират храна за зимата. Времето става все  

по-топло / по-студено, а дните по-къси / по-дълги.

 1. Оградете верния отговор. Между кои хора има роднински връзки?

       а/ между колеги

      б/ между братовчеди

      в/ между приятели

 1. Кои са членове на семейството и кои са роднини. Свържете:
 •    мама

      РОДНИНИ

 СЕМЕЙСТВО

 • баба
 • чичо
 • сестра
 • дядо
 • татко
 • леля
 • брат

 

 1. Свържи всеки знак с неговото значение.

 

     Д17              'А19           Е21                 'А33               Г14   

 

Тук играят деца!

Тук преминават влакове!

Алея само за велосипедисти

Пешеходна пътека

Пешеходен подлез или надлез

 1. Огради верните отговори. При среща с непознати хора:

           а/  разговаряме;

           б/  не тръгвай с непознат ;

           в/  не взимай подаръци;

           г/ играем;

           д/ не позволявай да те докосва;

           е/ държим си за ръце

 

ТЕСТ ПО ОКОЛЕН СВЯТ.doc (67 kB)
ТЕСТ ПО ОКОЛЕН СВЯТ.docx (49,8 kB)
 

 

Форум: Околен свят

Не са намерени никакви материали.

Да се вложи нов материал