Полезни връзки

Министерство на образованието, младежта и науката - https://www.minedu.government.bg/news-home/

Регионален инспекторат по образование - www.riobg.com/start.php?RIO_NUMBER=26

Сайт на СОУ "Любен Каравелов" - www.lubenkaravelov.eu/

Сайт за деца -www.az-deteto.bg/

Забавна детска енциклопедия - www.worldstory.net/bg/

Дечица - www.dechica.com/

Знаете ли, че? - www.znaeteliche.hit.bg/

Знам.bg - www.znam.bg/com/home

Открий съкровището - www.otkrivam.com/

Приказки - ljube.com/278/

Хлапе - www.hlape.net/

За сръчни ръчички - krokotak.com/

Сайт с математически игри - hoodamath.com/

Форум: Полезни връзки

Не са намерени никакви материали.

Да се вложи нов материал