Състезания_СБНУ

 

Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2012/2013 г. под Изява № 15 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОМН, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Състезанието е традиционно и се провежда вече шеста година.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания.