Правила на класа

 Ученикът

 • Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия – за това, което правя и говоря.
 •  Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците ми.
 • Аз нося всички необходими неща за урока, изпълнявам домашните работи и се стремя към успех в обучението.
 •  Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен.
 •  Аз участвам в работата на класа.
 •  Аз помагам на другите и всички работим за общото добро.
 • В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори.
 •  Аз опазвам училищното имущество.
 •  Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен.
 •  Аз уважавам всеки и не говоря лоши неща за другите.
 • Аз не се бия и не обиждам.
 • Аз мога и искам да преуспея.

Аз строго спазвам горните правила.

 

Родителят

 •  Аз участвам активно в работата на класа.
 • Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и подготвянето на уроците.
 • Аз отговарям за възпитанието на детето си и неговото поведение.
 • Оказвам материална помощ на училището, в което учи детето ми.

Учителят

Ø  Аз вярвам в равния шанс на всички.

Ø  Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен.

Ø  Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки.

Ø  Аз съм в училище, за да дам най-доброто от себе си за своите ученици.