Ден за консултации

Всяка сряда от 12.45 ч. до 13.45 ч. - консултации за деца и среща с родители.

Това е времето, в което съм на разположение за:

  • наваксване на пропуснатото от децата;
  • разговори с родителите за всичко, което ги вълнува (касаещо обучението на децата и тяхното разположение в училище);
  • час, в който родителите ще могат да се запознаят с текущи оценки на децата; да видят техни самостоятелни работи.

Преподавателите се попълват по посочения образец:

Български език и литература - Йорданка Първанова           7      часа

Английски език - Силвия Митрева                                        2      часа

Математика - Йорданка Първанова                                       3, 5  часа

Околен свят - Йорданка Първанова                                       1       час

Изобразително изкуство - Борислав Бончев                          1, 5   часа

Музика - Ваня Билева                                                             2       часа

Домашен бит и техника - Стела Иванова                               1       час

Физическо възпитание и спорт - Йорданка Първанова         3       часа

Час на класа - Йорданка Първанова                                       1       час

ЗИП Български език и литература - Йорданка Първанова   1       час

ЗИП ИТ - Йорданка Първанова                                             1       час

СИП Околен свят - Йорданка Първанова                              2      часа