Важно!!!

Тук е мястото, където ще откривате промяната в седмичната програма, материали за преговор и други полезни нещица :)

График на учебната 2012/ 2013 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2012/2013 година:

01.11.2012 г. – 04.11.2012 г. вкл. есенна  
22.12.2012 г. – 06.01.2013 г. вкл. Коледна  
23.02.2013 г. – 25.02.2013 г. вкл. зимна  
29.03.2013 г. – 07.04.2013 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас  
29.03.2013 г. – 31.03.2013 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас  

Неучебни дни:

21.05.2013 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2013 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2012/2013 година:

06.02.2013 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2012/2013 година:

14.05.2013 г. – XII клас (13 учебни седмици)
24.05.2013 г. – I клас ( 13 учебни седмици )
31.05.2013 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2013 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2013 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2013 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )