Изходящо ниво_математика

Изходно ниво на знания и умения по математика – II клас I група

 

Име:………………………………………………………….

 

1 задача. Пресметни:

59 + 7 =                         100 – 56 =                      6 . 7 =                        64 : 8 =

38 + 46 =                          56 – 8 =                         9 . 4 =                     28 : 7 =

46 + 54 =                        82 – 35 =                        5 . 8 =                     45 : 9 =

 

2 задача. Пресметнете:

а) 4 + 32 : 4 =                      б) 72 – 60:6 + 3.5 =                 в) 58 + (5 . 9 – 6 ) =                         

  =…………. ….               =………………………             =   …………………….

…………………               ……………………….              ………………………..

 

3 задача. Пресметнете разликата  , ако умаляемото е произведение на числата 8 и 7 ,

а умалителят е частно на числата 81 и 9 .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4 задача. В магазин за птици има 17 канарчета, с 8 повече славеи, а папагалите са 5 пъти по-малко от славеите.

Колко общо са всички птици в магазина? С колко канарчетата са повече от папагалите?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5 задача. Правоъгълник има обиколка 36 м и дължина 12 м. Намерете ширината на правоъгълника.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

6 задача.Лилия имала 70 лв.Купила 2 книги по 8 лв. и един албум за 18лв.Колко лева са й останали?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

7 задача.На колко часа са равни 2 денонощия ?..............................................

               Колко дни има в 3 седмици ? ……………………………………….

               Запиши днешната дата ………………………………………………

 

mat-out.doc (33,5 kB)