Суецки канал

Суецкия канал, Египет

 

Население на страната: 82 536 770
Валута: Египетска лира
Суецкия канал е създаден от хората воден път, който свързва Средиземно море с Червено море. Той е изграден, за да се избегне обикалянето на цяла Африка, за да се стигне от Европа до Азия. Работата по него е продължила от 1859 и 1869.


Египет продава своя дял от канала на Великобритания през 1882 г., но решава да си го вземе обратно през 1956 г.. За съжаление, те не попитали Великобритания за разрешение да си върнат собствеността, и така Великобритания, Франция и Израел (който също притежава част от канала) нахлули в Египет. В резултат започва Суецката криза и конфликта се разрешава, като в наши дни каналът се управлява от Организацията на обединените нации, за да може да се използва от всички страни.

 15 000 кораба преминават през канала всяка година (това е около 14% от корабоплаването в света). Преминаването отнема между 11 и 16 часа.
Наскоро някои кораби отказали да използват Суецкия канал и вместо това да предприемат  по-дългия път около Африка, за да се избегнат пиратите, които нападат корабите около източните брегове на Африка в Сомалия. Между другото, те не са така добре познатите пирати, с превръзка на окото, дървен крак и папагал, сега те са снабдени с бързи моторници и пушки, и отвличат екипажите на големи кораби в замяна на откуп.