Glogster

Един невероятен сайт, с помощта на който ще можете да пишете своите домашни работи, да реализирате и зададени от мен проекти. Надявам се, че ще ви бъде не само полезно, но и безкрайно интересно.

Видео урочето, което ще ви помогне да разберете как ще работите в atlantic.edu.glogster.com е разработено

от моята приятелка г-жа Росица Минева от град Стара Загора.

pinterest.com/atlantic68/for-the-home/