Проект "Крачкомери" приключи.

Някои от децата бяха доста по-активни от други и правиха много крачки. Някои бяха и много по-сериозни от други и никога не забравиха своите крачкомери. Благодарност и към родителите, които записваха крачките на децата през почивните дни и също не забравяха да изпратят дневниците с попълнените резултати.

Въпреки старанието, силите ни достигнаха да изминем пътя едва до 49 дестинация (от общо 77). Ние стигнахме до Бангладеш, а не успяхме да "видим" Непал, вр. Еверест, Китай и Великата китайска стена, Япония и вулкана Фиджи, Нова Зеландия, Антарктида... Нищо, догодина се надявам да има повече ентусиазирани и отговорни участници.

Сред най-активните в класа са: Виктория, Дария, Емре, Мартина, Михаил (изброявам ги по азбучен ред, а не по брой крачки). Те бяха и сред тези, които не забравяха своите крачкомери и наистина се отнасяха сериозно към предизвикателството.

Галерия: Проект "Крачкомери"

ПРОЕКТ "Крачкомери" GCC

GLOBAL CHILDREN'S CHALLENGE     СВЕТОВНО ДЕТСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

ДА СЕ РАЗДВИЖИМ! ДА ИЗМЕРИМ КРАЧКИТЕ СИ С КРАЧКОМЕР И ДА ОБИКОЛИМ СВЕТА ВИРТУАЛНО!


 

Програмата е насочена срещу заседналия начин на живот при децата и привикването им към по-интензивен двигателен режим. В продължение на 50 дни децата носят педометър (крачкомер) и всеки ден се отчита колко крачки са направили. Учителят вписва данните в сайт. Броят на крачките се преобразува в км. Класът се придвижва напред в околосветското виртуално пътешествие като един отбор и всеки ден стига до географски забележителности. Учителят запознава децата с тези места и им показва снимки от тях. По този начин децата се мотивират да се движат повече, за да стигнат по-далече и да видят повече места. В одобрените училища ще пристигнат пратки в началото на септември, които ще съдържат педометрите, специална тетрадка за всеки ученик, в която да записва данните си, ръководство за учителя и т.н. Всичко това се предоставя напълно безплатно на училището.

НАШИЯТ КЛАС Е ЕДИН ОТ ОДОБРЕНИТЕ  4 350 КЛАСОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕТО ПРЕЗ 2012 ГОДИНА!


 

 

ПРАВИЛА

 • Всеки клас трябва да спазва правилата, за да не бъде дисквалифициран.

 • Това не е състезание.

 • Главната цел е да бъдем активни през 50-те дни на световното предизвикателство и да се забавляваме. Духът на събитието е предизвикателството да станеш по-активен и загрижен за здравето си.

 • Всеки ученик получава педометър и дневник. Само един педометър може да се носи.

 • Препоръчваме на всеки 24 ч да се записват данните.

 • След това данните се нулират.

 • Само педометри, предоставени от GCC, могат да се ползват.

 • Разстоянието между дестинациите е приблизително и праволинейно.

 • Уебсайтът калкулира дневните стъпки на класа и ги умножава по 7. Разстоянието се показва на карта.

 • Пътешествието цели да поддържа активността по време на 50-дневното предизвикателството. Учи децата да са активни всеки ден от живота си.

 • Педометрите се носят навсякъде и по всяко време, с изключение по време на сън и във вода.

 • Състезава се честно. Педометърът се прикрепва на ханша, не под ъгъл, а прав.

За измама се счита:

 • Ръчно разклащане на педометъра за отчитане на стъпки.

 • Даване на педометъра на друг.

 • Привързване на педометъра към кола, куче, летящ обект.

 • Представяне на преувеличени неверни данни.

 • Нулиране на чужд педометър.

 • Застрашаване за повреда на чужд педометър.

 • Първият клас, завършил курса за най-малко време, ще бъде обявен за най-активен клас в GCC 2012.

 • Ако повече от един клас приключат този ден, се вземат предвид броя на крачките.

 • В случай, че нито един клас не завърши курса, класът, извървял най-много стъпки във финалния ден, се обявява за най-активен.