Развитие на речта

Правила при писане на преразказ

1. Четем внимателно текста и се стремим да запомним най-важното в него.

2. Разказвай точно и последователно!

3. Използвай плана, той ще ти помогне да се справиш с отделните момент

4. Започвай всяка част на нов ред малко по-навътре от определеното за поле. Така текстът ще е прегледен.

5. Преразказвай пряката реч! На помощ са ти думите: че, за да, който (която, което, които), да, дали и други. Пред че, за да, който (която, което, които) се пише запетайка.

           Пример: Момъкът и рекъл:

  • Диря жива вода!

           Преразказано: Момъкът казал, че дири ( търси) жива вода.

6. Прави проверка на думите, в чийто правопис се съмняваш.

7. Пиши чисто и красиво!!!

Подборът на правилата е направен от г-жа Лидия Ганева; СОУ "Христо Ботев" - Разград

Форум: Развитие на речта

Не са намерени никакви материали.

Да се вложи нов материал