Седмична програма

Седмична програма

( в сила от 08.04.2013 г. до 31.05.2013  г.)

 

 

ІІ В

 

 

Й. Първанова

П

1

Български език

О

2

Литература

Н

3

Музика                           В.Б

Е

4

Математика

Д

5

Физ.възп. и спорт

 

 

 

 

В

1

Математика

Т

2

Изобразително изкуство       Б.Б.

О

3

Английски език            С.М.

Р

4

Домашен бит и техн.  Ст.Ив.

Н

5

СИП Околен свят

 

6

Час за консултации

 

С

1

ЗИП ИТ

Р

2

Изобр.изкуство                 Б.Б

Я

3

Развитие на речта

Д

4

Развитие на речта

А

5

Музика                             В.Б.

 

6

 

Ч

1

Математика

Е

2

Английски език              С.М.

Т

3

Български език

В

4

Литература

Ъ

5

СИП Околен свят

Р

6

 

 

П

1

Околен свят

Е

2

Литература

Т

3

ЗИП Български език

Ъ

4

Физ.възп. и спорт

К

5

Час на класа

 

6